SUBITO studie voor uw patienten?

Voor wie

voor patiënten met een bepaald type borstkanker die daarnaast een hoog risico hebben op het terug keren van de ziekte ondanks behandeling.

De SUBITO studie is een studie voor patiënten met een bepaald type borstkanker die daarnaast een hoog risico hebben op het terug keren van de ziekte ondanks behandeling.

Het type borstkanker noemen we ‘BRCA1-like’. Met hoog risico wordt hier stadium III borstkanker bedoeld.

SUBITO staat voor: ‘SUBstantially Improving The cure rate Of high-risk BRCA1-like breast cancer patients with personalized therapy’.  In het Nederlands staat dit voor: ‘Het fors verbeteren van de genezingskans van patiënten met BRCA1-like borstkanker met gepersonaliseerde behandeling’.

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 14500 mensen borstkanker vastgesteld. Een klein deel hiervan wordt gevonden in mannen en vrouwen met een erfelijk verhoogd risico op borstkanker (BRCA1 en BRCA2 gerelateerd). Een type borstkanker dat hier op lijkt, ‘BRCA1-like’ borstkanker, komt in ongeveer 8 op de 100 borstkankers voor. Net als bij BRCA1 of BRCA2 gerelateerde borstkanker zien we dit type borstkanker voornamelijk in relatief jonge patiënten. Het merendeel van deze borstkankers is wat we noemen ‘tripel negatief’. Van alle ‘triple negatieve’ borstkankers is zeker de helft ‘BRCA1-like’.

Uit onderzoek is gebleken dat BRCA1-like (en BRCA1 of BRCA2 gerelateerde) borstkankers relatief gevoelig lijken te zijn voor een bepaald type behandeling. Het betreft behandeling met ‘hoge dosis chemotherapie’. De verwachting is dat met name patiënten in de hoog risico groep (Stadium III borstkanker) hier veel baadt bij zullen hebben.

In de SUBITO studie willen we onderzoeken of dit ook echt zo is. Daarom vergelijken we de ‘ hoge dosis chemotherapie’ behandeling met de best denkbare alternatieve behandeling.

We denken dat dit een heel belangrijke studie is, die voor een bepaalde groep mannen en vrouwen de kans op het overleven van de ziekte enorm zal verbeteren. We schatten dat het om ongeveer 120 patiënten per jaar in Nederland zal gaan. Zowel het KWF als ook de Nederlandse overheid hebben besloten het onderzoek te steunen.

Type

voor patiënten met een bepaald type borstkanker die daarnaast een hoog risico hebben op het terug keren van de ziekte ondanks behandeling.

De SUBITO studie is een studie voor patiënten met een bepaald type borstkanker die daarnaast een hoog risico hebben op het terug keren van de ziekte ondanks behandeling.

Het type borstkanker noemen we ‘BRCA1-like’. Met hoog risico wordt hier stadium III borstkanker bedoeld.

SUBITO staat voor: ‘SUBstantially Improving The cure rate Of high-risk BRCA1-like breast cancer patients with personalized therapy’.  In het Nederlands staat dit voor: ‘Het fors verbeteren van de genezingskans van patiënten met BRCA1-like borstkanker met gepersonaliseerde behandeling’.

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 14500 mensen borstkanker vastgesteld. Een klein deel hiervan wordt gevonden in mannen en vrouwen met een erfelijk verhoogd risico op borstkanker (BRCA1 en BRCA2 gerelateerd). Een type borstkanker dat hier op lijkt, ‘BRCA1-like’ borstkanker, komt in ongeveer 8 op de 100 borstkankers voor. Net als bij BRCA1 of BRCA2 gerelateerde borstkanker zien we dit type borstkanker voornamelijk in relatief jonge patiënten. Het merendeel van deze borstkankers is wat we noemen ‘tripel negatief’. Van alle ‘triple negatieve’ borstkankers is zeker de helft ‘BRCA1-like’.

Uit onderzoek is gebleken dat BRCA1-like (en BRCA1 of BRCA2 gerelateerde) borstkankers relatief gevoelig lijken te zijn voor een bepaald type behandeling. Het betreft behandeling met ‘hoge dosis chemotherapie’. De verwachting is dat met name patiënten in de hoog risico groep (Stadium III borstkanker) hier veel baadt bij zullen hebben.

In de SUBITO studie willen we onderzoeken of dit ook echt zo is. Daarom vergelijken we de ‘ hoge dosis chemotherapie’ behandeling met de best denkbare alternatieve behandeling.

We denken dat dit een heel belangrijke studie is, die voor een bepaalde groep mannen en vrouwen de kans op het overleven van de ziekte enorm zal verbeteren. We schatten dat het om ongeveer 120 patiënten per jaar in Nederland zal gaan. Zowel het KWF als ook de Nederlandse overheid hebben besloten het onderzoek te steunen.

Wilt u meer weten over de studie of wilt u deelnamen aan de Subito studie?

Wij geven u graag meer gedetailleerde informatie over de studie en uw situatie.