Onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling voor patiënten met stadium III borstkanker.

SUBITO studie

SUBITO staat voor: ‘SUBstantially Improving The cure rate Of high-risk BRCA1-like breast cancer patients with personalized therapy’.  In het Nederlands staat dit voor: ‘Het fors verbeteren van de genezingskans van patiënten met BRCA1-like borstkanker met gepersonaliseerde behandeling’.

Deelname is mogelijk voor patiënten met een gevorderde borstkanker (stadium III). Er zijn dan nog geen uitzaaiingen op afstand, wel kunnen er uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de oksel zijn. Onderzocht wordt of een nieuwe behandeling het terugkeren van de ziekte en uitzaaiingen op afstand kan voorkomen.

Het onderzoek is opgezet door het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum. Het onderzoek wordt in eerste instantie alleen uitgevoerd in 7 universitaire ziekenhuizen, het Antoni van Leeuwenhoek en het Medisch Spectrum Twente. Ook enkele ziekenhuizen in Frankrijk zullen gaan deelnemen.

BRCA1-like borstkanker

Het betreft dragers van een afwijking in het DNA, namelijk in één van de borstkankererrelijkheidsgenen, BRCA1 of BRCA2. HRD in borstkankercellen kan nu echter ook worden aangetoond bij patiënten die géén drager van het borstkankergen zijn. Deze afwijking bevindt zich dan, anders dan bij een erfelijke aanleg voor borstkanker, alleen in de borstkankercellen en niet in de gezonde cellen.

Doel onderzoek

In kankercellen werkt soms één van de DNA-reparatiemechanismen niet goed.  Deze kankercellen hebben een tekort aan ‘homoloog recombinatie’. Dit wordt dan ‘homoloog recombinatie deficiëntie’ (HRD) genoemd.  Eerder onderzoek heeft laten zien dat bij proefpersonen met een HRD een bepaald soort chemotherapie heel goed lijkt aan te slaan. De SUBITO-studie wil het effect hiervan verder aantonen met als doel de kans op genezing en overleving aanzienlijk te verbeteren.

Deze studie onderzoekt of een behandeling met chemotherapie gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie en het terugplaatsen van eigen stamcellen effectiever is dan een behandeling met chemotherapie gevolgd door een behandeling met het middel olaparib.

Deelname onderzoek

De patient dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Voorwaarden

  • Patiënten met vergevorderde HER2-negatieve borstkanker (stadium III).
  • Patiënten hebben stadium III borstkanker, met een vrij grote tumor in de borst of uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de oksel.
  • Uit weefselonderzoek blijkt dat de tumor kenmerken van homologe recombinatie deficiëntie (HRD) heeft (BRCA1-like). Patiënten die draagster zijn van een BRCA1 of BRCA2 gen mutatie mogen deelnemen zonder dit weefselonderzoek.
  • Patiënten zijn tussen de 18 jaar en 66 jaar.
  • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
  • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.
  • Mannelijke patiënten moeten zeer effectieve anticonceptiemiddelen gebruiken tijdens de studie.
  • Uitzaaiingen elders in het lichaam zijn niet aangetoond.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze studie? Neem dan contact met uw behandelend arts of direct met ons.